Alepa Fillart – säännöt

1. Järjestäjä

Kampanjan järjestää HOK Elanto liiketoiminta Oy, Kaupintie 14, 00440 Helsinki (myöhemmin "Järjestäjä").

2. Kampanja-aika ja osallistuminen arvontaan

Osallistumisen edellytyksenä on julkinen Instagram-tili.

Kampanja-aika on 1.7.–31.8.2019. Arvontaan voi osallistua jakamalla oman karttareitin Instagramissa aihetunnisteella #AlepaFillART, osallistumisen lisätiedot löytyvät osoitteesta alepa.fi/fillart. Osallistumista arvontaan ei hyväksytä kampanja-ajan päättymisen jälkeen.

3. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki 13-vuotta täyttäneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

4. Palkinnot, voittajien valinta ja siitä ilmoittaminen

Kilpailuun osallistuneiden kesken jaetaan kampanjan aikana viikoittain vaihtuvia palkintoja. Tuomaristo valitsee viisi visuaalisesti kiinnostavinta teosta, joiden joukosta arvotaan voittaja.

2 kpl Linnanmäki-rannekkeita arvotaan seuraavasti:

Vk 27
Vk 28
Vk 29
Vk 30
Vk 31
Vk 32

Lumos-pyöräilykypärät arvotaan seuraavasti:

VK 33
VK 34
VK 35
VK 36

Pääpalkinto (Alepa-Jopo) arvotaan Taiteiden Yönä 15.8. osallistuneiden kesken.

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Instagramin direct-viestillä viimeistään kahden viikon sisällä osallistumisesta. Jos voittaja ei vastaa yhteydenottoon viiden päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Voittajien yhteystiedot välitetään HOK-Elannon postitushuoneelle osoitteeseen HOK-Elanto.Postihuone@sok.fi, josta palkinnot lähetetään voittajan ilmoittamaan postitusosoitteeseen.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain S-ryhmän sivustoilla ja Alepan sosiaalisen median kanavissa.

Järjestäjällä on myös oikeus käyttää hashtagilla #AlepaFillART ladattuja kuvia omissa markkinointimateriaaleissaan.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Järjestäjä vastaa arpajaisveron maksamisesta.

5. Järjestäjän vastuu ja vastuunrajoitus

Järjestäjä ei vastaa sovellusten yksityisyysasetus- tai muista syistä johtuvista esteistä tai näiden aiheuttamista ongelmista kilpailuun osallistumisessa.

Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa eikä järjestäjä vastaa myöskään mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kampanjaan.

6. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osanottajat hyväksyvät kilpailun säännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.

7. Henkilötietojen käsittely

Arvontaan rekisteröityneen Järjestäjälle antamia nimi- ja yhteystietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voittajan tavoittamisen yhteydessä häneltä kysytään postiosoite palkinnon toimittamista varten. Arvontaan osallistumista varten annettuja henkilötietoja käsitellään Alepa FillART -kampanjaa koskevassa tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. Seloste on luettavissa täällä.

8. Facebookin, Instagramin ja Twitterin vastuuvapaus

Kampanja ei ole millään tavoin Facebookin, Instagramin ja Twitterin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin, Instagramin ja Twitterin kaikista kampanjaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

9. Muut ehdot

Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan kampanjan sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, kampanjan Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

10. Sääntöjen vastainen osallistuminen

Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen kampanjaan sekä evätä palkinto. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita, tai muita kuluja miltään osin. Mikäli järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpillisestä tai sääntöjen vastaisesta menettelystä, järjestäjä voi poistaa osallistujan aineiston ja tiedot kampanjasivuilta.